Custom εφαρμογές

Custom εφαρμογές

Συχνά οι τυποποιημένες εφαρμογές και τα λογισμικά που διατίθενται αγορά δεν είναι δυνατόν να καλύψουν τις εξειδικευμένες ανάγκες μιας επιχείρησης. Άλλες φορές η εταιρεία σας δεν είναι διατεθειμένη να προσαρμόσει τον τρόπο εργασίας της σύμφωνα με το τρόπο που επιβάλει μια λύση λογισμικού «από το ράφι». 

Στις περιπτώσεις αυτές που η επιχείρηση σας αναζητάει μοναδικές λύσεις που θα ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες της, το λογισμικό που σχεδιάζεται και αναπτύσσεται κατά παραγγελία είναι η λύση. 

Η CODE IT παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης κατά παραγγελία (custom) εφαρμογών λογισμικού προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης-οργανισμού σας, είτε ως προέκταση κάποιου υφιστάμενου λογισμικού, είτε από το μηδέν ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής. 

Η CODE IT αναλαμβάνει:

  • να μελετήσει λεπτομερώς τις ανάγκες σας σύμφωνα με την κάθε ιδιαιτερότητα της εταιρείας σας και τον τρόπο εργασίας σας,
  • να σας προτείνει λύσεις για αυτές,
  • να συμφωνήσει μαζί σας κάθε λεπτομέρεια της προτεινόμενης λύσης, φροντίζοντας να καλύπτει πλήρως τις τρέχουσες ανάγκες σας παρέχοντας παράλληλα ευελιξία και επεκτασιμότητα για κάθε περίπτωση που αυτό χρειαστεί,
  • να προχωρήσει στην ανάπτυξη της προτεινόμενης εφαρμογής,
  • να διασυνδέσει την εφαρμογή με το υπάρχον πληροφοριακό σας σύστημα για αυτοματοποίηση διαδικασιών, με σκοπό την μείωση σφαλμάτων λόγω ανθρώπινων παρεμβάσεων, την βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των υπηρεσιών σας και την μείωση του κόστους διαχείρισης,
  • να εγκαταστήσει την εφαρμογή για δοκιμαστική χρήση,
  • να ολοκληρώσει την λύση προχωρώντας στις αλλαγές που θα χρειαστούν μετά την πιλοτική λειτουργία,
  • να εκπαιδεύσει το προσωπικό σας,
  • να βρίσκεται συνεχώς δίπλα σας για την υποστήριξη της εφαρμογής και την συνεχή προσαρμογή της πάντα με βάση της ανάγκες σας.